امروز پنج شنبه 24 آبان 1397
  تماس با ما پست الکترونیک اتوماسیون اداری جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی
دادسرای انتظامی

دادسرای انتظامی کانون:

  دادستان : آقای حسن شاکرمی 

معاون دادستان : آقای احمد شرفی ،اصغررضایی مفرد  

دادیار شعبه یک : آقای  بیژن مرادی  

دادیار شعبه دوم : آقایمجتبی خسروی 

دادیار شعبه سوم : خانم سپیده سعیدی سامانی 

دادیار شعبه چهارم : آقای افشین پیام 

دادیار شعبه پنجم : آقای محمد امیدی مهر 

دادیار شعبه ششم:آقای امیر ملکشاهی 

دادیار شعبه هفتم : آقای علی نجات پیر محمدی

دادیار شعبه هشتم: آقای علی فوزی 

دادیار شعبه نهم : آقای ایرج اکبری 

شعبه دهم : آقای جواد محمدی

شعبه یازدهم:آقای کریم صفایی

شعبه دوازدهم :خانم زهرا سلطانی  

 

  تماس با ما پست الکترونیک اتوماسیون اداری جستجوی وکیل گالری تصاویر اطلاعیه های کانون صفحه اصلی  
دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری لرستان می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین