امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
کمیسیون روابط عمومی

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری لرستان: 

متشکل از : آقایان صادق صالحی ، رامین میر ، عبدالرضا پارسا ، احسان نظری ، میلاد نظری و خانم ها حدیث کیانی ، پروین ابراهیمی

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند