امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
کمیسیون ورزش و رفاه

کمیسیون ورزش و رفاه کانون وکلای دادگستری لرستان:

رئیس کمیسیون : حجت اله امانی چگنی 

اعضای کمیسیون : آقایان افشین پیامنی ، مهدی هاشمی ، اکبر رضایی مفرد ، امیرملکشاهی نیا  وحید بازگیر 

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند