امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1395
اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1395

 

 

 

 

 

 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1395 حسب اعلام سازمان سنجش

 

 

1- میلاد      محمدی

2- سهیلا     بیرانوند

3- فاطمه     روزبهانی

4- محمد حسن  چگنی

5- احد       بیرانوند

6- رضوان    پیریایی

7- فرزاد      حیدری

8- امیر         پارسا

9- علی       علی پوری

10- مهرداد    جمشیدیان

11- سمیرا    رشیدی نیا

12- میلاد    امرایی

13- عباس   عالی پور امرایی

14- مسعو   عطایی

15- فاطمه    قنبری عدیوی

16- سعید    شاهوردی

17- روح اله    شفیع زاده

18- کاظم       زینیوندیان

19-  رضا       احمدی

20-  شهربانو    محمدی

21- علی         بیرانوند

22- سجاد        بهرامیان خیاط

23- وحید        موسوی پور

24- جعفر       دارابیان چشمه شفیع

25- مهرناز       قادری

26- یاسمن       جعفر پور

27-حمید        چراغی

28- علی        کریمیان ایرانشاهی

29- مجید       مرادی سرچقایی

30- ناهید       آریا نژاد

31-  نبی اله    امرایی

32-محمدعلی    عبدالی بارند

33- جواد        منتی

34- امین        غیاثوند

35- مصطفی     آزادبخت

 

 

 

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند