آخرین اخبار

سند مالکیت المثنی چگونه صادر می شود؟

1399-11-29

سند مالکیت المثنی چگونه صادر می شود؟

سند مالکیت المثنی در صورت به سرقت رفتن سند ،گم شدن ، مخدوش شدن بخشی از آن و از طریق ثبت با شرایط و ضوابط قانونی صادر می شود

ادامه مطلب...
چگونه بانک ها می توانند حقوق شهروندی را رعایت کنند؟

1399-11-29

چگونه بانک ها می توانند حقوق شهروندی را رعایت کنند؟

ادامه مطلب...
روند انجام اجرای احکام کیفری چگونه است ؟

1399-11-29

روند انجام اجرای احکام کیفری چگونه است ؟

ادامه مطلب...
رای شماره 1175 دیوان عدالت اداری با موضوعدادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دوساله تحصیلی به عنوان مدرک

1399-11-28

رای شماره 1175 دیوان عدالت اداری با موضوعدادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دوساله تحصیلی به عنوان مدرک

ادامه مطلب...
جنایت خطای محض چیست و جرم آن چیست ؟

1399-11-28

جنایت خطای محض چیست و جرم آن چیست ؟

ادامه مطلب...
لایحه ثبت اشخاص حقوقی چیست ؟

1399-11-28

لایحه ثبت اشخاص حقوقی چیست ؟

ادامه مطلب...
آیا انتشار اطلاعات پزشکی افراد جرم است؟

1399-11-28

آیا انتشار اطلاعات پزشکی افراد جرم است؟

ادامه مطلب...
رای شماره 1231 دیوان عدالت اداری ابطال پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شهید بهشتی

1399-11-27

رای شماره 1231 دیوان عدالت اداری ابطال پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شهید بهشتی

ادامه مطلب...
در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از یک ‎چهارم مجازات تعیین‎شده چیست؟

1399-11-27

در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از یک ‎چهارم مجازات تعیین‎شده چیست؟

ادامه مطلب...
تکلیف دیه متوفی که قاتلش شناسایی نشده است چه می شود؟

1399-11-27

تکلیف دیه متوفی که قاتلش شناسایی نشده است چه می شود؟

ادامه مطلب...
نحوه الزام به فک رهن در بانک ها چیست و چگونه انجام می شود ؟

1399-11-27

نحوه الزام به فک رهن در بانک ها چیست و چگونه انجام می شود ؟

ادامه مطلب...
رای شماره 1174 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی کشور

1399-11-26

رای شماره 1174 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب...
رای شماره های 1172 و 1173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی

1399-11-26

رای شماره های 1172 و 1173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب...
نظریه مشورتی

1399-11-26

نظریه مشورتی

ادامه مطلب...
کیفر خواست

1399-11-26

کیفر خواست

ادامه مطلب...
چرا رای وحدت رویه 794 در خصوص ممنوعیت نرخ سود مازاد شامل عقود مشارکتی هم می شود ؟

1399-11-26

چرا رای وحدت رویه 794 در خصوص ممنوعیت نرخ سود مازاد شامل عقود مشارکتی هم می شود ؟

ادامه مطلب...

جاذبه های گردشگری لرستان