آخرین اخبار

دیه بین همسر و فرزندان چگونه تقسیم می شود ؟

1399-01-16

دیه بین همسر و فرزندان چگونه تقسیم می شود ؟

دیه مانند ارث از جمله موارد قانونی است که بر اساس طبقه بندی میان هریک از اعضای خانواده تقسیم می‌شود

ادامه مطلب...
دعوای الزام به انجام تعهد

1399-01-16

دعوای الزام به انجام تعهد

ادامه مطلب...
زن بدون اجازه شوهر می تواند از کشور خارج شود؟

1399-01-16

زن بدون اجازه شوهر می تواند از کشور خارج شود؟

ادامه مطلب...
آیا پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی جرم است ؟

1399-01-16

آیا پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی جرم است ؟

ادامه مطلب...
آیا نداشتن مدارک خودرو منجر به توقیف وسیله نقلیه می شود؟

1399-01-16

آیا نداشتن مدارک خودرو منجر به توقیف وسیله نقلیه می شود؟

ادامه مطلب...
نرخ دیه سال 99 اعلام شد

1398-12-27

نرخ دیه سال 99 اعلام شد

ادامه مطلب...
رای شماره 3162 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1398-12-25

رای شماره 3162 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
نظریه مشورتی

1398-12-25

نظریه مشورتی

ادامه مطلب...
ابطال و اصلاح سند مالکیت

1398-12-25

ابطال و اصلاح سند مالکیت

ادامه مطلب...
آشنایی با جرایم تکدی گری ، کلاشی و ولگردی

1398-12-25

آشنایی با جرایم تکدی گری ، کلاشی و ولگردی

ادامه مطلب...
آیا مهریه بخشیده شده را می توان پس گرفت؟

1398-12-24

آیا مهریه بخشیده شده را می توان پس گرفت؟

ادامه مطلب...
نظریه مشورتی

1398-12-24

نظریه مشورتی

ادامه مطلب...
عدول دادستان از کیفرخواست در صورت گذشت شاکی

1398-12-24

عدول دادستان از کیفرخواست در صورت گذشت شاکی

ادامه مطلب...
صدور قرار موقوفی تعقیب در دو جرم توهین و افترا

1398-12-24

صدور قرار موقوفی تعقیب در دو جرم توهین و افترا

ادامه مطلب...
مجلس باید تکلیف قرنطینه را مشخص می کرد اما تعطیل شد

1398-12-24

مجلس باید تکلیف قرنطینه را مشخص می کرد اما تعطیل شد

ادامه مطلب...
رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور

1398-12-21

رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب...

جاذبه های گردشگری لرستان