آخرین اخبار

کارمندان بخوانند ، برای گرفتن مرخصی از کارفرما به چه نکاتی باید توجه کرد ؟

1398-11-06

کارمندان بخوانند ، برای گرفتن مرخصی از کارفرما به چه نکاتی باید توجه کرد ؟

قانون کار درباره مرخصی موارد متعددی را ذکر کرده و هر یک از کارمندان برای گرفتن مرخصی باید به نکات مهمی توجه داشته باشند

ادامه مطلب...
اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق با هدف جلوگیری از هرگونه رانت

1398-11-06

اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق با هدف جلوگیری از هرگونه رانت

ادامه مطلب...
حمایت معاونت زنان از سهمیه بندی ثبت طلاق

1398-11-06

حمایت معاونت زنان از سهمیه بندی ثبت طلاق

ادامه مطلب...
بهادری جهرمی بحث درباره مرکز وکلا به اولویت برخی مدیران کانون های وکلا تبدیل شده است

1398-11-06

بهادری جهرمی بحث درباره مرکز وکلا به اولویت برخی مدیران کانون های وکلا تبدیل شده است

ادامه مطلب...
توضیح رئیس سازمان ثبت اسناد درباره سهمیه بندی ثبت طلاق

1398-11-06

توضیح رئیس سازمان ثبت اسناد درباره سهمیه بندی ثبت طلاق

ادامه مطلب...
آسیب زنندگان به منابع طبیعی به اتهام قتل شبه عمد تحت تعقیب قرار گیرند

1398-11-05

آسیب زنندگان به منابع طبیعی به اتهام قتل شبه عمد تحت تعقیب قرار گیرند

ادامه مطلب...
رمالی و فالگیری چه مجازاتی دارد ؟

1398-11-05

رمالی و فالگیری چه مجازاتی دارد ؟

ادامه مطلب...
رای وحدت رویه شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1398-11-05

رای وحدت رویه شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
رای وحدت رویه شماره 2764 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1398-11-05

رای وحدت رویه شماره 2764 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب...
سهم الارث جنین چقدر است ؟

1398-11-05

سهم الارث جنین چقدر است ؟

ادامه مطلب...
نظریه مشورتی

1398-11-05

نظریه مشورتی

ادامه مطلب...
نحوه تجدید نظر خواهی

1398-11-05

نحوه تجدید نظر خواهی

ادامه مطلب...
نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

1398-11-02

نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ادامه مطلب...
سند ازدواج شکل گذرنامه می شود

1398-11-02

سند ازدواج شکل گذرنامه می شود

ادامه مطلب...
نظریه مشورتی

1398-11-02

نظریه مشورتی

ادامه مطلب...
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین

1398-11-02

دلایل رد دادخواست الزام به تمکین

ادامه مطلب...

جاذبه های گردشگری لرستان