امروز چهار شنبه 27 دی 1396
معرفی کانون

کانون وکلای دادگستری استان لرستان در تیر ماه  1389 تشکیل و هیات مدیره آن در دور اول آقایان

1_ دکتر محمد حسین حجاریان،ریئس  2_محمود حسنوند ،نایب رئیس 3_ محمدحسن حجاریان ،بازرس 4_عباس رحمتی، عضو اصلی 5_غلامرضا رفیعی ، منشی

در دور دوم آقایان

1_غلامرضا  رفیعی،رئیس کانون 2_عزت اله خورشیدی،نایب رئیس 3_بهزادماسوری ،عضو اصلی 4_عباس رحمتی ،بازرس 5_ دکترمحمد حسین حجاریان عضواصلی می باشند

و آقایان 1_محمود حسنوند 2_محمد حدادی 3_محمدحسن حجاریان اعضا علی البدل می باشند.

در دور سوم آقایان

1- دکتر محمد علی رضایی آهنگران ، رئیس کانون 2- کامران تیموری ، تائب رئیس 3- فرشید صادقی نژاد، عضو اصلی 4- احسان اله حیدری ،عضو اصلی 5- دکتر جمشید میرزایی ،عضو اصلی می باشند .

و آقایان 1- عزت اله خورشیدی 2- نصرت اله رومانی 3- بهزاد ماسوری اعضا علی البدل می باشند.

 

دوره چهارم:

1- دکتر محمدعلی رضائی ریاست کانون، 2- آقای کامران تیموری نایب رئیس و 3-  فرشید صادقی نژاد4- دکتر جمشید میرزائی 5-  بهزاد مومنی مقدم اعضای اصلی و آقایان 1- غلامرضا رفیعی 2- محمود حسنوند 3- عباس رضاییان اعضای علی البدل می باشند .

دادسرای کانون از بدو تاسیس تا کنون ، دادستان انتظامی و 6 دادیار فعال و سه شعبه دادگاه انتظامی کانون نیز فعال است .

کمیسیون کار آموزی،کمیسیون نقل انتقالات،کمیسیون حقوق بشر،کمیسیون روابط عمومی،کمیسیون پارلمانی،کمیسیون معاضدت و تسخیری ،کمیسیون انفورماتیک ،کمیسیون ورزش، کمیسیون بانوان ،کمیسیون بازرسی و کمیسیون نظارت و بازرسی  نیز مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر اعضاء این کانون بالغ بر چهارصدنفر می باشند.

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند