امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
اعضاء هیئت مدیره

دکتر محمد علی رضایی آهنگران- ریاست کانون وکلا

کامران تیموری- نائب رئیس کانون وکلا

فرشید صادقی نژاد- عضو اصلی هیات مدیره

دکتر جمشید میرزایی- عضو اصلی هیات مدیره

بهزاد مومنی مقدم- عضو اصلی هیات مدیره

   

 

 

 

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند